Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, 
příspěvková organizace
742 60 Petřvald 372

tel./fax: 556 754 416
e-mail: zspetrvald@sendme.cz


Úřední deska

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vedoucí školní jídelny:
Vedoucí kuchařka:

Kuchařky:

 

Výdej stravy v MŠ:

Martina Šeděnková
Eva Hraběová

Renata Šeděnková
Věra Šrámková
Helena Svobodová

Silvie Dostálová

Telefon:                
Číslo účtu:

556 754 226
182234931/0300

          Řád školní jídelny

                    Směrnice o školním stravování

 

Upozorňujeme všechny strávníky na změny v  cenách stravného od 1.4.2013

 Sazby stravného:

a) děti MŠ do 6 let – přesnídávka 7 Kč, oběd 18 Kč, svačina 6 Kč,

b) děti MŠ 7-8 let - přesnídávka 7 Kč, oběd 21 Kč, svačina 6 Kč,

c) žáci ZŠ 6 let – oběd 18 Kč,

d) žáci ZŠ 7-10 let – oběd 21 Kč,

e) žáci ZŠ 11-14 let – oběd 23Kč,

f) žáci ZŠ 15 a více let – oběd 25 Kč,

g) zaměstnanci vlastní organizace (bez příspěvku z FKSP) 25 Kč,

h) cizí strávníci – 50 Kč   (náklady na potraviny 25Kč, náklady na mzdy 14Kč,
                                               náklady na  režie 10Kč, zisk 1Kč)

Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a zákonný zástupce si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci není nárok na oběd za sníženou cenu – ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MUSÍ OBĚD  ODHLÁSIT! Pokud tak neučiní, budou k ceně stravného připočítány i náklady na mzdy a režie ve výši 24 Kč za jeden oběd.

Strava se odhlašuje pro žáky ZŠ nejpozději jeden pracovní den předem do 14.00 hodin na telefonním čísle  556 754 226 !!!

 

Jídelníček MŠ

Jídelníček ZŠ

   

Základní škola

Mateřská škola


Školní družina


Školní jídelna